Loading

Jury

Foto: Ane Østnes

Dette er juryen i 2019

Lise Lyngsnes Randeberg, Tekna (juryleder)

Trond Markussen, Nito

Mette Vågnes Eriksen, Polyteknisk Forening

Jan Moberg, TU

Alexandra Bech Gjørv, SINTEF

Morten Dæhlen, UiO

TBA

TBA

TBA

TBA

Dette var juryen i 2018

Trond Markussen (Nito) juryleder

Daniel Ras-Vidal (Abelia)

Sverre Gotaas (Herøya Industripark)

Lise Lyngsnes Randeberg (Tekna)

Anne Kjersti Fahlvik (Forskningsrådet)

Mette Vågnes Eriksen (Polyteknisk Forening)

Katrine Vinnes (Norsk Industri)

Jan M. Moberg (TU)

Dette var juryen i 2017

Trond Markussen (Nito) juryleder

Daniel Ras-Vidal (Abelia)

Knut E. Sunde (Norsk Industri)

Lise Lyngsnes Randeberg (Tekna)

Walter Qvam (Sintef)

Anne Kjersti Fahlvik (Forskningsrådet)

Liv Kari Hansteen (RIF)

Jan M. Moberg (TU)

Juryen i 2018. Foto: Ane Østnes