Jury

Foto: Ane Østnes

Dette er juryen i 2019

Lise Lyngsnes Randeberg, Tekna (juryleder)

Alexandra Bech Gjørv, SINTEF

Morten Dæhlen, UiO

Håkon Haugli, Innovasjon Norge

Trond Markussen, Nito

Anne Borg, NTNU

Anne Kjersti Fahlvik, Forskningsrådet

Knut E. Sunde, Norsk Industri

Mette Vågnes Eriksen, Polyteknisk Forening

Jan Moberg, TU

Dette var juryen i 2018

Trond Markussen (Nito) juryleder

Daniel Ras-Vidal (Abelia)

Sverre Gotaas (Herøya Industripark)

Lise Lyngsnes Randeberg (Tekna)

Anne Kjersti Fahlvik (Forskningsrådet)

Mette Vågnes Eriksen (Polyteknisk Forening)

Katrine Vinnes (Norsk Industri)

Jan M. Moberg (TU)

Dette var juryen i 2017

Trond Markussen (Nito) juryleder

Daniel Ras-Vidal (Abelia)

Knut E. Sunde (Norsk Industri)

Lise Lyngsnes Randeberg (Tekna)

Walter Qvam (Sintef)

Anne Kjersti Fahlvik (Forskningsrådet)

Liv Kari Hansteen (RIF)

Jan M. Moberg (TU)

Juryen i 2018. Foto: Ane Østnes